Liệu có khả năng thực sự thành công với ngủ tốt hơn? Chỉ khi ...

Các liên kết bên dưới là tất cả các liên kết liên kết vì vậy tôi tạo một khoản hoa hồng nhỏ nếu bạn sử dụng chúng và tôi rất vui nếu bạn chọn mua hàng. Tôi sẽ tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào có được và sẽ rất vui nếu bạn quyết định chia sẻ.

Khái niệm cơ bản: Vệ sinh giấc ngủ: Cách ngủ: Vấn đề về giấc ngủ: Vấn đề về giấc ngủ đối với cơ thể bạn: Cách tránh mất ngủ: Tầm quan trọng của giấc ngủ ban đêm
Cách ngủ ngon:
Có rất nhiều loại giấc ngủ khác nhau: giấc ngủ REM, NREM, Chuyển động mắt nhanh (REM), giấc ngủ REM và giấc ngủ REM với chế độ tắt một phần. Nếu bạn đang tìm cách tránh ngủ REM vào ban ngày, bài đăng này là dành cho bạn. Bạn sẽ học cách ngủ vào ban đêm, chìa khóa để đạt được giấc ngủ ngon và làm thế nào để có được nó. Bạn sẽ học được những cách ngủ ngon và quan trọng nhất có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Đây là một bài viết tuyệt vời để đọc vào bất kỳ đêm nào khi bạn không chắc mình sẽ ngủ ngon hay đêm của bạn trở nên tồi tệ. Bạn có thể chỉ có thể bù đắp cho tất cả các đêm tồi tệ, hoặc thậm chí tìm thấy thời gian để thức dậy được làm mới. .

Báo cáo thử nghiệm hiện tại.

Dormir

Jasper Shaffer

Trải nghiệm với Dormir - Việc tăng chất lượng giấc ngủ có thực sự đạt được trong các nghiên cứu khô...